¿DÓNDE Y CUANDO?
Martes, 19 de mayo de 2009

Hotel Husa Barcelona
C/ Casp nº 1-13

AGENDA
De 9:30h a 12:00h

Recepció, cafè de benvinguda i entrega de documentació

Aspectes tècnics de l’aplicació de noves lleis i normatives com:
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
Llei 30/2007, de 30 d’Octubre, de contractes del sector públic
Ordre EHA/1220/2008 de 30 d’Abril

Beneficis d’implantació de noves tecnologies de Gestió Documental i definició de processos a l’Administració Pública
Millores en el servei
Estalvi econòmic
Beneficis mediambientals

Experiències pràctiques a l’Administració
Gestió Electrònica d’Expedients: Aplicació pràctica sobre els procediments de contractació.
Gestió Certificada de Factures de Proveïdors
Preguntes

Cocktail

Ver invitación
Inscripciones: 902 486 901 o

| Etiquetas: