L’execució i el seguiment del contracte públic

Un taller de Contractació Pública per divulgar el coneixement entre les AAPP

Us convidem a participar en aquest curs imprescindible per als professionals de la Contractació Pública. Javier Vázquez hi abordarà de forma completa totes les incidències que poden ocórrer en l’execució.

Des de les més típiques com els modificats o penalitats a qüestions com ara la interpretació del contracte, la solució de conflictes, la decisió de prorrogar o no el contracte o més innovadores com el seguiment del contracte i els seus resultats per perseguir la qualitat de la compra.

Taller de
Contratació
Barcelona
14 Novembre

Imparteix el taller

Javier Vázquez Matilla és expert en contractació pública. Doctor en Dret per la Universitat Pública de Navarra. Tesi doctoral: La modificació dels contractes públics, qualificada amb Excel·lent Cum Laude. Advocat del Col·legi d’Advocats de Pamplona. Màster Oficial en Especialització i Investigació en Dret amb esment d’especialització en Dret Administratiu econòmic, social i territorial per la Universitat de Saragossa. Acadèmic Cr. Real Acadèmia de Legislació i Jurisprudència. Vocal Tribunal Contractes Públics de Navarra. Lletrat Ajuntament de Pamplona. Des del 2016 amb la seva pròpia Firma, especialitzada en contractació pública.

Temari

 • 09:00 Introducció
 • Responsable del contracte
 • Inici dels contractes
 • Pròrrogues del contracte
 • Pròrroga del 29.4 i «alternatives» en cas d’impossibilitat d’ús
 • Abonaments. Certificacions i factures. Pagaments anticipats. Referència a novetats respecte de subcontractistes
 • 11:00 Pausa Cafè
 • Facultat d’interpretació del contracte
 • Penalitats. Pressuposts. Límits. Models per a inclusió en condicionats.
 • Condicions especials d’execució
 • Suspensió del contracte i efectes.
 • Abonament segons indicadors de rendiment. Efectes. Com portar-ho a pràctica
 • Modificació del contracte. Modalitats i especialitats a cada tipus de contracte
 • Extinció del contracte. A conformitat. Per impossibilitat de modificació. Especial referència a resolució culpable.
 • 14:00 Fi del Curs

Inscripció

AFORO COMPLETO

 

AFORO COMPLETO 

Tallers anteriors

José María Gimeno al taller celebrat a Madrid

Javier Vázquez Matilla al taller celebrat a València