Definició i Seguiment de procediments a lÁdministració Pública:
Gestió Electrónica d´Expedients
– Gestió Certificada de factures de Porveïdors
– Sistemes de Digitalizació massiva de documents

¿DÓNDE Y CUANDO?
Jueves, 06 de marzo de 2008

CAMBIO HOTEL: NUEVA DIRECCIÓN
Hotel H10 Catalunya Plaza
Plaça Catalunya, 7
E-08002 – Barcelona (Barcelona)
T: (34) 93 317 71 71

AGENDA DEL EVENTO
9.30h – 12.00h

Recepció, café de benvinguda i entrega de dcoumentació
Alliança estratègica Abast Grup – Pixelware
Què aporta la Gestió Documental i la definició de prodessos a lÁdministració
Experiènces pràctiques a l´Administració
– Gestió Electrónica d´Expedients
– Gestió Cerficada de Factures de Proveïdors
– Sistemes de Digitalizació massiva de documents
Preguntes
Copa de cloenda

Si desitja inscriure´s al seminiari, por fer-lo:
per telèfon: 902 486 901
vía web: