Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos

¿DÓNDE Y CUANDO?
Auditori del parc Cienífic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Dijous, 19 de juny de 2008

Programa
10.00h. Recepció i lliurament de la documentació
10.15h. llei 11/2007: avantatges i inconvenients de la implantació
10.45h. Aliança estratègica Pixelware-Gidoc
11.45h. Pausa café
12.15h. Compulsa i registre entrada/sortida de documents escanejats amb validesa legal
13.00h. Precs i preguntes

Cloenda